FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गैर सरकारी संस्था परिचालन निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 03/01/2023 - 11:19 PDF icon गैर सरकारी संस्था परिचालन निर्देशिका २०७५
सिम्ता गाँउपालिका नवीकरणीय उर्जा नीति २०७९ (1) ७९-८० 02/08/2023 - 12:40 PDF icon सिम्ता गाँउपालिका नवीकरणीय उर्जा नीति २०७९ (1)
सिम्ता कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७९ ७९-८० 01/30/2023 - 20:14 PDF icon सिम्ता कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७९
गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 01/30/2023 - 20:07 PDF icon गुनासो तथा सुझाव व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९
अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 01/30/2023 - 20:06 PDF icon अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७९
अटो रिक्सा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 01/30/2023 - 20:05 PDF icon अटो रिक्सा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९
पूर्वाधार आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ ७९-८० 01/30/2023 - 20:04 PDF icon पूर्वाधार आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ (1)
सडक सम्भार कार्यकर्ताको नियुक्ति, सेवा सुविधा तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 01/30/2023 - 20:02 PDF icon सडक सभ्भार कार्यकर्ताको नियुक्ति, सेवा सुविधा तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९
वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम प्रभाव अध्ययन दिग्दर्शन ७९-८० 01/30/2023 - 20:01 PDF icon वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम प्रभाव अध्ययन दिग्दर्शन
सिम्ता गाउँपालिका भू -उपयोग मापदण्ड, २०७९ ७९-८० 01/30/2023 - 19:59 PDF icon सिम्ता गाउँपालिका भू-उपयोग मापदण्ड, २०७९

Pages