FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सिम्ता गाउँपालिकाको सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन २०७८ ७८/७९ 11/17/2021 - 17:04 PDF icon सिम्ता गाउँपालिकाको सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन २०७८
कर्मचारी प्रोत्साहन कार्यविधि २०७७ ७८/७९ 10/04/2021 - 08:13 PDF icon कर्मचारी प्रोत्साहन कार्यविधि २०७७
सिम्ता गाउँपालिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र बितरण कार्य बिधि (पहिलो सशोधन २०७७) ७८/७९ 08/23/2021 - 13:17 PDF icon सिम्ता गाउँपालिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र बितरण कार्य बिधि (पहिलो सशोधन २०७७)
सिम्ता गाउँपालिका जलश्रोत नियमावली २०७७ ७८/७९ 08/23/2021 - 13:16 PDF icon सिम्ता गाउँपालिका जलश्रोत नियमावली २०७७
समुह .समिति गठन तथा व्यवस्थापन कार्य बिधि २०७७ ७८/७९ 08/23/2021 - 13:15 PDF icon समुह .समिति गठन तथा व्यवस्थापन कार्य बिधि २०७७, PDF icon समुह .समिति गठन तथा व्यवस्थापन कार्य बिधि २०७७
लैङ्गिक हिसा निवारण कोष सञ्चालन कार्य बिधि २०७७ ७८/७९ 08/23/2021 - 13:13 PDF icon लैङ्गिक हिसा निवारण कोष सञ्चालन कार्य बिधि २०७७
बाल आधिकार संरक्षण तथा प्रर्वद्धन सम्बन्धी कार्य विधी २०७७ ७८/७९ 08/23/2021 - 13:11 PDF icon बाल आधिकार संरक्षण तथा प्रर्वद्धन सम्बन्धी कार्य विधी २०७७, PDF icon बाल आधिकार संरक्षण तथा प्रर्वद्धन सम्बन्धी कार्य विधी २०७७
युवा तथा कोभिड-१९ प्रभावित वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्ती लक्षित कृषि व्यवसाय प्रबर्धन कार्यविधि ,२०७७ ७७/७८ 11/30/2020 - 15:04 PDF icon युवा तथा कोभिड-१९ प्रभावित वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्ती लक्षित कृषि व्यवसाय प्रबर्धन कार्यविधि ,२०७७
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यबिधि,२०७७ ७७/७८ 09/01/2020 - 15:24 PDF icon संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यबिधि,२०७७
व्यवसायकर सम्बन्धी कार्यविधि,२०७७ ७७/७८ 09/01/2020 - 15:22 PDF icon व्यवसायकर सम्बन्धी कार्यविधि,२०७७

Pages