FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बजेट बक्तब्य ७८/७९ 06/26/2022 - 11:30 PDF icon बजेट बक्तब्य
CAESC कार्यविधि ७८/७९ 02/21/2022 - 19:50 PDF icon CAESC कार्यविधि
सिम्ता गाउँपालिकाको सार्वजनिक निजी साझेदारी नियमावली २०७८ ७८/७९ 11/17/2021 - 17:06 PDF icon सिम्ता गाउँपालिकाको सार्वजनिक निजी साझेदारी नियमावली २०७८
सिम्ता गाउँपालिकाको सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन २०७८ ७८/७९ 11/17/2021 - 17:04 PDF icon सिम्ता गाउँपालिकाको सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन २०७८
कर्मचारी प्रोत्साहन कार्यविधि २०७७ ७८/७९ 10/04/2021 - 08:13 PDF icon कर्मचारी प्रोत्साहन कार्यविधि २०७७
सिम्ता गाउँपालिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र बितरण कार्य बिधि (पहिलो सशोधन २०७७) ७८/७९ 08/23/2021 - 13:17 PDF icon सिम्ता गाउँपालिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र बितरण कार्य बिधि (पहिलो सशोधन २०७७)
सिम्ता गाउँपालिका जलश्रोत नियमावली २०७७ ७८/७९ 08/23/2021 - 13:16 PDF icon सिम्ता गाउँपालिका जलश्रोत नियमावली २०७७
समुह .समिति गठन तथा व्यवस्थापन कार्य बिधि २०७७ ७८/७९ 08/23/2021 - 13:15 PDF icon समुह .समिति गठन तथा व्यवस्थापन कार्य बिधि २०७७, PDF icon समुह .समिति गठन तथा व्यवस्थापन कार्य बिधि २०७७
लैङ्गिक हिसा निवारण कोष सञ्चालन कार्य बिधि २०७७ ७८/७९ 08/23/2021 - 13:13 PDF icon लैङ्गिक हिसा निवारण कोष सञ्चालन कार्य बिधि २०७७
बाल आधिकार संरक्षण तथा प्रर्वद्धन सम्बन्धी कार्य विधी २०७७ ७८/७९ 08/23/2021 - 13:11 PDF icon बाल आधिकार संरक्षण तथा प्रर्वद्धन सम्बन्धी कार्य विधी २०७७, PDF icon बाल आधिकार संरक्षण तथा प्रर्वद्धन सम्बन्धी कार्य विधी २०७७

Pages