FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सिम्ता गाउँपालिका संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययनतथाप्रारम्भिक वातावरणीयपरीक्षण कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 07/25/2023 - 19:21 PDF icon संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययनतथाप्रारम्भिक वातावरणीयपरीक्षण कार्यविधि, २०८०
सिम्ता गाउँपालिका स्थानीय तह मर्मत सम्भार कोष खाता स्थापना सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० ८०/८१ 07/25/2023 - 19:18 PDF icon सिम्ता गाउँपालिका स्थानीय तह मर्मत सम्भार कोष खाता स्थापना सम्बन्धी निर्देशिका, २०८०
सिम्ता गाउँपालिका स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना सञ्चालन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 07/25/2023 - 19:17 PDF icon सिम्ता गाउँपालिका स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना सञ्चालन कार्यविधि, २०८०
सिम्ता गाउँपालिका अस्थायीकरार कर्मचारी कल्याण कोष विनियमावली,२०८० ८०/८१ 07/25/2023 - 19:16 PDF icon सिम्ता गाउँपालिका अस्थायी/ करार कर्मचारी कल्याण कोष विनियमावली,२०८०
सिम्ता गाउँपालिका टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 07/25/2023 - 19:15 PDF icon सिम्ता गाउँपालिका टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०८०
प्राविधिक कर्मचारी फील्ड सुविधा कार्यविधी, २०८० ८०/८१ 07/25/2023 - 19:14 PDF icon प्राविधिक कर्मचारी फील्ड सुविधा कार्यविधी, २०८० final(1)
सिम्ता आर्थिक ऐन २०८० ८०/८१ 07/21/2023 - 09:07 PDF icon सिम्ता आर्थिक ऐन २०८०
मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ७९-८० 06/09/2023 - 11:25 PDF icon मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
पालिका उर्जा योजना २०७९ देखी २०८३ ७९-८० 04/03/2023 - 12:22 PDF icon पालिका उर्जा योजना २०७९ देखी २०८३
स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 03/12/2023 - 12:49 PDF icon स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९

Pages