FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७९ ७९-८० 09/28/2022 - 11:19 PDF icon विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७९
सिम्ता कार्यसञ्चान निर्देशिका, २०७९ ७९-८० 09/27/2022 - 18:58 PDF icon सिम्ता कार्यसञ्चान निर्देशिका, २०७९
दुध उत्पादक कृषकहरुलाई प्रोत्साहान स्वरुप अनुदान दिने कार्यक्रम निर्देशिका, २०७९ ७९-८० 09/27/2022 - 18:55 PDF icon दुध उत्पादक कृषकहरुलाई प्रोत्साहान स्वरुप अनुदान दिने कार्यक्रम निर्देशिका, २०७९
छाडा चौपाया नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९ ७९-८० 09/27/2022 - 18:53 PDF icon छाडा चौपाया नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९
अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७८ ७९-८० 09/27/2022 - 18:51 PDF icon अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७८
पशुधन बीमा प्रिमियममा अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि- २०७९ ७९-८० 09/27/2022 - 18:50 PDF icon पशुधन बीमा प्रिमियममा अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि- २०७९
सिम्ता गाउँपालिका राजस्व परामर्श समिति कार्यविधि ७९-८० 09/27/2022 - 18:49 PDF icon सिम्ता गाउँपालिका राजस्व परामर्श समिति कार्यविधि
भवन संहिता कार्यान्वयन निर्देशिका ७९-८० 09/22/2022 - 11:59 PDF icon भवन संहिता कार्यान्वयन निर्देशिका
लैगिंक समानता तथा समाजिक समाबेशिकरण योजना ७९-८० 09/07/2022 - 18:54 PDF icon लैगिंक समानता तथा समाजिक समाबेशिकरण योजना
सिम्ता औधोगीक ग्राम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ ७९-८० 09/04/2022 - 11:06 PDF icon सिम्ता औधोगीक ग्राम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८

Pages