FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ७९-८० 06/09/2023 - 11:25 PDF icon मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
पालिका उर्जा योजना २०७९ देखी २०८३ ७९-८० 04/03/2023 - 12:22 PDF icon पालिका उर्जा योजना २०७९ देखी २०८३
स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 03/12/2023 - 12:49 PDF icon स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९
स्थानीय विकास कोष ऋण कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 03/12/2023 - 12:48 PDF icon स्थानीय विकास कोष ऋण कार्यविधि, २०७९
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 03/12/2023 - 12:48 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९
सिम्ता गाउँपालिका अनुदान कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 03/12/2023 - 12:47 PDF icon सिम्ता गाउँपालिका अनुदान कार्यविधि, २०७९
महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 03/12/2023 - 12:46 PDF icon महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९
मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सुस्वास्थ्य नीति, २०७९ ७९-८० 03/12/2023 - 12:45 PDF icon मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सुस्वास्थ्य नीति, २०७९
सिम्ता खेलकुद विकास समिति सञ्चालन कार्यविधि २०७९ ७९-८० 03/12/2023 - 12:45 PDF icon सिम्ता खेलकुद विकास समिति सञ्चालन कार्यविधि २०७९
योजना प्रक्रियामा युवा सहभागितासम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 03/12/2023 - 12:44 PDF icon योजना प्रक्रियामा युवा सहभागितासम्बन्धी कार्यविधि, २०७९

Pages