FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाउँपालिकाको खानेपानि सरसफाइ एवं स्वच्छता ऐन ७९-८० 08/04/2022 - 20:16 PDF icon गाउँपालिकाको खानेपानि सरसफाइ एवं स्वच्छता ऐन
प्रमाणमा आधारीत कानून निर्माण कार्यविधि ७९-८० 08/04/2022 - 20:15 PDF icon प्रमाणमा आधारीत कानून निर्माण कार्यविधि
प्राथामिक आँखा तथा कान उपचार केन्द्र कार्यविधि ७९-८० 08/04/2022 - 20:14 PDF icon प्राथामिक आँखा तथा कान उपचार केन्द्र
विषयगत समिति कार्यविधि ७९-८० 08/04/2022 - 20:05 PDF icon विषयगत समिति कार्यविधि
बिनियोजन ऐन ७९-८० 08/04/2022 - 20:04 PDF icon बिनियोजन ऐन
आर्थिक ऐन ७९-८० 08/04/2022 - 20:03 PDF icon आर्थिक ऐन
बजेट बक्तब्य ७८/७९ 06/26/2022 - 11:30 PDF icon बजेट बक्तब्य
CAESC कार्यविधि ७८/७९ 02/21/2022 - 19:50 PDF icon CAESC कार्यविधि
सिम्ता गाउँपालिकाको सार्वजनिक निजी साझेदारी नियमावली २०७८ ७८/७९ 11/17/2021 - 17:06 PDF icon सिम्ता गाउँपालिकाको सार्वजनिक निजी साझेदारी नियमावली २०७८
सिम्ता गाउँपालिकाको सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन २०७८ ७८/७९ 11/17/2021 - 17:04 PDF icon सिम्ता गाउँपालिकाको सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन २०७८

Pages