FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
ओम प्रकाश देवकोटा ओम प्रकाश देवकोटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत simtagaupalikaskt@gmail.com 9858077500
टोप बहादुर राना टोप बहादुर राना शाखा अधिकृत ranatb84@gmail.com 9868092530
विरेन्द्र पुन विरेन्द्र पुन स्वास्थ्य शाखा प्रमुख स्वास्थ्य शाखा 9819575270/9868255916
ई. शैलेन्द्र देव गिरी ई. शैलेन्द्र देव गिरी इन्जिनियर प्राविधिक शाखा shailendradevgiri@gmail.com 9843350884
बुद्धी बहादुर गौतम बुद्धी बहादुर गौतम शिक्षा शाखा प्रमुख शिक्षा शाखा buddigautam88@gmail.com 9868911723
ई. किरण गौतम ई. किरण गौतम सूचना प्रविधि अधिकृत सुचना प्रविधि शाखा ito.simtamun@gmail.com 9844757575
हरि बहादुर बुढा हरि बहादुर बुढा रोजगार संयोजक राेजगार सेवा केन्द्र hari11budha@gmail.com 9849911968
अर्जुन कुमार राना अर्जुन कुमार राना योजना प्रमुख याेजना शाखा 9868109066
संग्राम चन्द संग्राम चन्द कृर्षि शाखा प्रमुख कृषि शाखा 9848112740
दिल बहादुर पुन दिल बहादुर पुन पशु शाखा प्रमुख पशु शाखा dilpun134@gmail.com 9829549794
सुर्य बहादुर सि‌ंह सुर्य बहादुर सि‌ंह सहायक स्तर पाचौं शिक्षा शाखा
मदनकुमार चन्द मदनकुमार चन्द सहायक स्तर पाचौं प्रशासन योजना तथा अनुगमन
धन बहादुर खत्री धन बहादुर खत्री सहायक स्तर पाचौं शिक्षा शाखा ९८६३१४११३५
सन्ताेष बुढा सन्ताेष बुढा H.A स्वास्थ्य शाखा 9848205983
सुनिता पाैडेल सुनिता पाैडेल स.म.वि.नि महिला तथा बालबालिका शाखा 9867312844
ज्याेति सिंह ठकुरी ज्याेति सिंह ठकुरी MIS अपरेटर सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा jyotithakuree100@gmail.com 9868031420
जगत बहादुर राना जगत बहादुर राना सव इन्जिनियर राेजगार सेवा केन्द्र ranajagat913@gmail.com 9868905831
निरोज बिक्रम शाही निरोज बिक्रम शाही आ.ले.पा nirojjshah77@gmail.com 9848105498
प्रकाश कुमार चन्द प्रकाश कुमार चन्द खरिदार जिन्सी शाखा prakashchand4836@gmail.com 9858048367
घनश्याम बस्नेत घनश्याम बस्नेत अ.स.ईन्जिनियर प्राविधिक शाखा 9802028318
प्रकाश पोखरेल प्रकाश पोखरेल खा.पा.सटे प्राविधिक शाखा
भुपेन्द्र के.सी. भुपेन्द्र के.सी. अ.स.ईन्जिनियर प्राविधिक शाखा kcbhupendra00@gmail.com 9802564262/9864808172
ज्ञान बहादुर सुनार ज्ञान बहादुर सुनार अ.स.ईन्जिनियर प्राविधिक शाखा 9819518834
नविन कुमार बुढा नविन कुमार बुढा खा.पा.सटे प्राविधिक शाखा 9802564261
चन्द्र बहादुर शाही चन्द्र बहादुर शाही सामाजिक परिचालक प्रशासन शाखा 9868089365
बिन्द अधिकारी बिन्द अधिकारी सामाजिक परिचालक न्यायिक समिति 9800546225
भविन्द प्रसाद शर्मा भविन्द प्रसाद शर्मा सामाजिक परिचालक महिला तथा बालबालिका शाखा 9868169078
सन्ताेष कुमार राना सन्ताेष कुमार राना फिल्ड सहायक सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा rnsantosh1988@gmail.com 9848208023,9802564298
विनाेद हमाल विनाेद हमाल फिल्ड सहायक सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा hamalbinod234@gmail.com 9868123806
डाेल्मा कुमारी सुनार डाेल्मा कुमारी सुनार कार्यालय सहायक वडा नं.५ सचिव 9868109778
उषा गिरी सामाजिक परिचालक महिला तथा बालबालिका शाखा
लाल बहादुर बि‍.क. लाल बहादुर बि‍.क. वडा सचिव वडा नं. १ काे कार्यालय 9868089353
तुल्सी कुमारी खत्री तुल्सी कुमारी खत्री वडा सचिव वडा नं. २ काे कार्यालय 9868012397
तेजविक्रम सिंह तेजविक्रम सिंह वडा सचिव वडा नं. ३ काे कार्यालय 9848040909
प्रेम बहादुर महतारा प्रेम बहादुर महतारा वडा सचिव वडा नं. ४ काे कार्यालय 9848148610

Pages