FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सुचना को हक सम्बन्धी सुचना ।

एक वडा एक च्याउ फर्म कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना ।

विवरण उपलब्ध गराईदिनु हुन ।

विपद व्यवस्थापनको लागि सहयोग आव्हान सम्वन्धी अपिल

अटो रिक्सा दर्ता तथा नविकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना !